II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie dla gmin

22 września 2023
II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie dla gmin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (dalej: WFOŚiGW) ogłasza zmianę programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: „Program”).

WFOŚiGW ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla gmin z terenu województwa podlaskiego, który będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie Programem wraz z załącznikami.

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.

 

Szczegóły w zakładce Ciepłe Mieszkanie – II nabór

Program Ciepłe Mieszkanie – II nabór (od 29.09.2023 r. do 31.01.2024 r.)