I Konferencja Naukowo – Techniczna „Technologie Efektywności Energetycznej” TEFEN

22 maja 2018
I Konferencja Naukowo – Techniczna  „Technologie Efektywności Energetycznej” TEFEN

W dniu 18 maja 2018 roku przy współorganizacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej, w Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyła się I Konferencja Naukowo – Techniczna pn. „Technologie Efektywności Energetycznej”. Przywitania dokonali gospodarze wydarzenia Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Magdalena Tymińska i Dziekan Wydziału Elektrycznego PB dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB.

Jest to pierwsza edycja z cyklu Konferencji Naukowo – Technicznej „Technologie Efektywności Energetycznej” – TEFEN. Prelegentami byli m.in. wykładowcy akademiccy z PB, przedstawiciele firm związanych z technologiami, których tematyka poruszona była w trakcie wykładów, Samorządowcy z województwa podlaskiego oraz Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Białymstoku i pracownicy NFOŚiGW. Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia:

  • efektywność energetyczna instalacji w budynkach użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem budynków będących własnością gmin,
  • efektywność energetyczna budynków i rozwiązania architektoniczne – podejście projektowe,
  • wpływu odnawialnych źródeł energii (OZE) na efektywność energetyczną – kierunki zmian efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych,
  • efektywne oświetlenie uliczne jako istotny element nowoczesnej Gminy,
  • klastry energii i ich rola na przykładzie wyróżnionego przez Ministerstwo Energii Siemiatyckiego Klastra Energii,
  • zaawansowane technologie inteligentnych sieci elektroenergetycznych i wykorzystanie rozproszonych źródeł OZE w projekcie RIGRID w oparciu o demonstracyjną instalację wybudowaną na terenie Gminy Puńsk,
  • projekt doradztwa energetycznego oraz możliwości finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE na terenie województwa podlaskiego.

Głównym celem konferencji była dyskusja naukowa (Panel I – naukowy) dla audytorium ściśle związanego z nowoczesnymi technologiami z udziałem przedstawicieli środowisk: akademickich, eksperckich, administracji publicznej oraz branży energetycznej oraz dyskusja na plenum samorządowym (Panel II – samorządowy) dotycząca problematyki ściśle powiązanej ze szczeblem gminny zarówno na terenach wiejskich jak i w miastach. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przygotowanych na to wydarzenie, dyskusja przeniosła się w kuluary i była kontynuowana przy zaserwowanym obiedzie. Z niecierpliwością czekamy na dalszą edycję.