Fundusz odzyskał pieniądze

28 maja 2009
Fundusz odzyskał pieniądze

15 maja 2009 r. ING Bank Śląski S.A. wpłacił na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwotę 2 751 446,80 zł. Przelewu dokonano po wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 marca br.,

który uznał roszczenia WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu strat finansowych, jakich doznał Fundusz po zakupie w 2002 roku obligacji Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. (kilka miesięcy później stocznia ogłosiła upadłość).

Dwa lata temu ING Bank Śląski S.A. uznał orzeczenie sądu nakazujące wpłatę na rzecz WFOŚiGW w Białymstoku 177 555, 48 zł tytułem tzw. roszczenia pilotażowego. Bank nie odwoływał się od decyzji sądu i zwrócił Funduszowi całą zainwestowaną kwotę wraz z odsetkami, w sumie 2 929 002,28 zł, przy czym wartość zakupionych w 2002 roku przez WFOŚiGW w Białymstoku obligacji stoczni wynosiła 1 483 537, 50 zł.