FLORIAN 2018 – Wyniki naboru

6 czerwca 2018
FLORIAN 2018 – Wyniki naboru

Na stronie internetowej Funduszu zostały zamieszczone wyniki naboru programu FLORIAN 2018 – zapobieganie, ograniczanie i likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii.

Lista wnioskodawców którzy otrzymali dofinansowanie dostępna jest tutaj: Wyniki naboru (PDF, 206.5KB)

Powyższa lista zostania przedstawiona do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zaplanowanym na 27.06.2018 r.