Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

2 kwietnia 2015
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

Od 30 maja do 5 czerwca 2015 r. Polska po raz pierwszy włączy się w inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Głównym zadaniem projektu jest inicjowanie działań promujących i wspierających implementacje zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Inicjatywa jest skierowana do szerokiego grona podmiotów zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Projekt powinien zainteresować m.in. agencje rządowe, samorząd, ośrodki badawcze, instytucje edukacyjne, muzea, fundacje, organizacje społeczne, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe oraz obywateli, których działania promują zasady zrównoważonego rozwoju.
Aby wziąć udział w projekcie należy zaproponować działanie (konferencję, wystawę, projekt filmowy, inicjatywę społeczną lub biznesową, projekt edukacyjny itp.), które swoim zasięgiem obejmuje co najmniej jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju. Zainteresowani mogą zarejestrować swój pomysł na europejskiej platformiehttp://www.esdw.eu, a następnie zorganizować i wypromować inicjatywę od 30 maja do 5 czerwca br.