Ekologiczny i społeczny wymiar zamówień publicznych – praktyczne informacje i dokumenty

22 czerwca 2012
Ekologiczny i społeczny wymiar zamówień publicznych – praktyczne informacje i dokumenty

Polecamy Państwu korzystanie z zakładek „Zielone zamówienia publiczne” oraz „Społeczne zamówienia publiczne” opracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl. Zawierają one przydatne dokumenty i informacje w zakresie możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych i społecznych w procedurach przetargowych.

W pierwszej z nich znajdują się m.in. krajowe oraz unijne akty prawne dotyczące zamówień publicznych, regulacje prawne, a także opracowania Komisji Europejskiej w zakresie zielonych zamówień publicznych.
Druga zakładka to miejsce, w którym opublikowane zostały m.in. „Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”, a także inne dokumenty.
Zachęcamy do lektury materiałów zamieszczonych na stronie Urzędu oraz korzystania z nich przy okazji przeprowadzanych w Państwa jednostkach procedurach przetargowych.

Linki: