„Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”

13 listopada 2017
„Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”

Informacja o konferencjach w Białymstoku (20-21.11.2017 r.) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają zaszczyt zaprosić, w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego, na konferencje:

„Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”

Głównym celem Konferencji jest zaprezentowanie Projektu Doradztwa Energetycznego oraz przedstawienie informacji o aktualnych źródłach finansowania przedsięwzięć z obszaru gospodarki niskoemisyjnej w tym efektywności energetycznej  i OZE.

Dnia 20 listopada br. Konferencja skierowana jest głównie do Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego. W trakcie konferencji przedstawią swoje prezentacje przedstawiciele NFOŚiGW, WFOŚiGW w Białymstoku, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Dnia 21 listopada br. Konferencja skierowana jest głównie do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw energetyki cieplnej z obszaru województwa podlaskiego.
Tematyka prezentacji dotyczyć będzie m.in. termomodernizacji i sieci ciepłowniczych oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego na inwestycje z tego zakresu.

Konferencje pn. „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze” to cykl spotkań, których tematyka obejmuje najbardziej istotne zagadnienia związane z efektywnością energetyczną  i OZE.

Już dziś Konferencje funkcjonują, jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie nowych technologii i innowacji. Nasze cykliczne wydarzenia gromadzą szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: przedstawicieli samorządów, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Konferencje odbędą się w dniach 20 i 21 listopada 2017 roku w Białymstoku

Hotel Podlasie
ul. 42 Pułku Piechoty 6, Białystok

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Poniżej znajduje się link do strony z formularzem zgłoszeniowym, gdzie prosimy o dokonanie stosownej rezerwacji uczestnictwa:

http://doradztwo-energetyczne.eu/

Konferencja realizowana jest w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego
pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa 2014-2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”