Dyżur doradcy w gminie dotyczący programu „Czyste powietrze”

15 lutego 2021
Dyżur doradcy w gminie dotyczący programu „Czyste powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje o możliwości przeprowadzenia w gminach dyżuru doradcy energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, gdzie będzie możliwość uzyskania konsultacji w zakresie Programu „Czyste Powietrze”, poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, odnawialnych źródeł energii oraz innych źródeł finansowania inwestycji w tym zakresie. Organizacja dyżuru z zachowaniem reżimu sanitarnego leży po stronie zainteresowanych gmin. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu mogą one odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: biuro@wfosigw.bialystok.pl