Dwa projekty wodno-ściekowe z woj. podlaskiego na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska

6 czerwca 2009
Dwa projekty wodno-ściekowe z woj. podlaskiego na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Środowiska opublikowało listę rankingową projektów złożonych w III konkursie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla działania 1.1. – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Na liście znalazły się dwa projekty z terenu woj. podlaskiego, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I”;

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno”.

Cała lista rankingowa znajduje się tutaj