Drzewko za odpady

5 września 2018
Drzewko za odpady

W niedzielę 9 września o godz. 10 w Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku  odbędzie akcja „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018”.

Ogólnopolska akcja „100 tysięcy drzew na 100 lecie niepodległości Polski 1918-2018” – to wielkie przedsięwzięcie patriotyczno-ekologiczne. Jej głównym organizatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w miastach wojewódzkich inicjatywę przejęły wojewódzkie fundusze. Wydarzenie ma na celu zwrócić uwagę Polaków, iż miarą patriotyzmu jest także poszanowanie środowiska naturalnego i ochrona pięknej polskiej przyrody. W Białymstoku koordynacją wydarzenia zajmie się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Poprzez powszechne sadzenie drzew, chcemy podkreślić, że proekologiczne działania każdego z nas mają wymierne znaczenie, choć są to często codzienne czynności – segregacja i właściwa utylizacja odpadów oraz szacunek dla pięknej polskiej przyrody, w tym także otaczającej nas zieleni na ulicach, osiedlach, skwerach, czy w parkach.

W niedzielę 9 września mieszkańcy Białegostoku będą mogli otrzymać sadzonki świerka, modrzewia i dębu – w zamian za przekazane do powtórnego przetworzenia odpady: makulaturę, butelki plastikowe PET, baterie. Akcja w Białymstoku rozpocznie się o godz. 10 w parku przy pomniku 42 Pułku Piechoty,  zakończenie zaplanowano na godz. 15.