Dotacje na unieszkodliwianie azbestu

3 stycznia 2011
Dotacje na unieszkodliwianie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z dotacji na unieszkodliwienie azbestu. Dofinansowanie udzielane jest na zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać do WFOŚiGW w Białymstoku w terminie od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.