Dostawa artykułów biurowych

18 grudnia 2020
Dostawa artykułów biurowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia w załączeniu spis artykułów biurowych z prośbą o wycenę.

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, chcielibyśmy podpisać umowę na dostawę (sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania) artykułów przedstawionych w załączniku, na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Prosimy również o informacje odnośnie:

· upustu na zakup pozostałych produktów nie wymienionych w zapytaniu,
· czasu dostawy artykułów do WFOŚiGW od dnia złożenia zamówienia.

Na oferty czekamy do 30 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl .

Spis artykułów (XLS, 58KB)

Odpowiedź na zapytanie (PDF, 2.6MB)

Zmodyfikowany spis artykułów (XLS, 59.5KB)

Zawiadomienie o wyborze (PDF, 309.5KB)

Wydatki poniesione będą m.in. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03–00–0001/15–00 na rzecz Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.