Dofinansowanie z SYSTEMU na przyłącza kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie ścieków

1 lipca 2015
Dofinansowanie z SYSTEMU na przyłącza kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uprzejmie informuje, iż przystępuje do ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego SYSTEM – Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Wsparciem finansowym objęte będzie zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

 

Dofinansowanie z SYSTEMU na przyłącza kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Fot. Wavin

W ramach w/w programu finansowane będą :

  1. kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne,
  2. budowa, rozbudowa lub modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa i/lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej,
  3. podłączenia budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Beneficjentami końcowymi Programu Priorytetowego mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
Ogólne warunki dofinansowania:

  • Intensywność dofinansowania – do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym: dotacja – do 20% i pożyczka – min. 50%,
  • Oprocentowanie pożyczki stałe – 3%,
  • Okres kredytowania – do 7 lat,
  • Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Koordynatorem Programu jest Wiesława Sokołowska, tel. 85-749-94-83, email: wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl

Zakres szczegółowy Programu (PDF, 0B)

Formularz zgłoszeniowy (wypełnić i odesłać do 31 lipca br.) (XLS, 0B)