Dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

7 lutego 2011
Dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

W realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” dostępnych jest pół miliarda złotych na termomodernizację obiektów. Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Program skierowany jest do: wójtów, burmistrzów, prezydentów i marszałków, dyrektorów ZOZ-ów, szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, kościołów i związków wyznaniowych oraz innych instytucji użyteczności publicznej. Pozyskane środki można wydatkować na wymianę:
– nieszczelnych okien i drzwi;
– starych pieców i zużytych systemów grzewczych;
– wentylacji i klimatyzacji na efektywniejszą;
– oświetlenia na energooszczędne.
Ponadto mogą zostać sfinansowane projekty związane z izolacją ścian oraz instalacją kolektorów słonecznych lub pomp ciepła.
Dofinansowanie może być udzielone na inwestycje o minimalnej wartości 2 mln zł. Wielkość uzyskanych środków może sięgać nawet 90 % wartości projektu, przy czym górny pułap dotacji wynosi 30 % tej kwoty, a pożyczki 60 %. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Najbliższy konkurs zaplanowano na drugi kwartał 2011 roku.
Więcej informacji na temat pozyskania dofinansowania znajduje się tutaj.