Dofinansowanie do unieszkodliwiania azbestu w 2013 roku

10 stycznia 2012
Dofinansowanie do unieszkodliwiania azbestu w 2013 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uprzejmie informuje, iż w 2012 roku przewiduje nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – usuwanie wyrobów zawierających azbest” na rok 2013. Termin składania wniosków zostanie podany w II połowie bieżącego roku.