CZYSTE POWIETRZE JUŻ W SIEMIATYCZACH

12 lipca 2019
CZYSTE POWIETRZE JUŻ W SIEMIATYCZACH

Dzięki aktywności i staraniom Sekretarza Stanu w MSWiA i jednocześnie członka Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza – Pana Jarosława Zielińskiego został w poniedziałek oficjalnie otwarty w Siemiatyczach drugi zamiejscowy punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Placówka mieści się przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3 w budynku Starostwa Powiatowego. W konferencji prasowej inaugurującej punkt uczestniczyli: Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dr inż. Maciej Borzyszkowski, Starosta Powiatu Siemiatyckiego Jan Zalewski oraz Wicestarosta Marek Bobel.

Otwarcie w Siemiatyczach placówki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku to wyjście naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom mieszkańców południowej części woj. podlaskiego, którzy blisko swojego miejsca zamieszkania uzyskają kompleksowe i precyzyjne informacje o wsparciu finansowym na wymianę pieców i termomodernizację domów oraz pomoc przy złożeniu wniosku.