Cykl szkoleń Energetyków Gminnych kierowanych do pracowników JST

8 sierpnia 2022
Cykl szkoleń Energetyków Gminnych kierowanych do pracowników JST

Szanowni Państwo!

Przed nami cykl szkoleń Energetyków Gminnych, kierowanych do pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, organizowane i finansowane w ramach Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”,  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 poddziałanie 1.3.3.

Pracownicy JST zdobędą wiedzę m.in.: z zakresu zwiększania efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz odnawialnych źródeł energii, osoby te są w stanie rozpoznać obszary, w których możliwa jest redukcja zużycia energii w Gminie, a także wskazać możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację typu inwestycji w zakresie EE i OZE.

 

Działania Energetyka Gminnego przyniosą dodatkowe korzyści dla:

  • Gminy – wsparcie w planowaniu w obszarze energetyki, modernizacji zasobów gminy takich jak budynki użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne, źródła ciepła, rozbudowa sieci ciepłowniczej;
  • Przedsiębiorców – możliwości uzyskania wsparcia finansowego na cele modernizacji linii technologicznych, źródeł ciepła, montażu instalacji OZE;
  • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – m.in. termomodernizacja zasobów mieszkaniowych, warunki uzyskania wsparcia finansowego;
  • Osób fizycznych – termomodernizacja domów indywidualnych (Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”), wymiana źródeł ciepła, zasady uzyskania wsparcia finansowego, określenie prognozowanych kosztów inwestycji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promocyjno-informacyjnym: https://youtu.be/OYH361SeWDE

 

Szkolenia będą prowadzili Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: Andrzej Łoban, Michał Frydrych, Daniel Płoński, Tomasz Czubaty oraz Przemysław Sojko. Energetyk Gminny, czyli osoba która ukończy szkolenie i uzyska certyfikat, będzie mógł korzystać ze stałego wsparcia ze strony wymienionych doradców.

 

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu uczestników, w trakcie szkolenia jest zapewniony lunch oraz catering kawowy. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w trakcie szkolenia, prosimy o dołączenie do zgłoszenia uczestnictwa informacji nt korzystania z noclegu (rezygnacja lub chęć korzystania)

Na dzień dzisiejszy planowanym miejscem szkolenia jest Białystok, w okresie październik-listopad 2022, przewidywana liczba kandydatów na energetyków ok 30 osób.

 

W przypadku zainteresowania przewyższającego założenia organizacyjne lub finansowe możliwe są zmiany. Informacje o ewentualnych zmianach będą przekazane osobom zgłoszonym indywidualnie do 7 września, które będą poproszone o dodatkową akceptację (lub rezygnację) do dnia 12 września.

 

Ostateczne szczegółowe informacje nt. miejsca, dat poszczególnych bloków szkoleniowych i kwestii organizacyjnych będą przekazane uczestnikom indywidualnie w terminie do około 23 września 2022.

 

W załączeniu przekazujemy bardziej szczegółowe informacje, oraz Zgłoszenia kandydata na energetyka gminnego i oświadczenie RODO – dwa formularze niezbędne do dokonania zgłoszenia.

Prosimy o czytelne wypełnienie i przesłanie powyższego formularza zgłoszeniowego (skan oryginału) do dnia 25.08.2022 r., mailem na adres: doradztwo@wfosigw.bialystok.pl lub oryginał pocztą na adres: WFOŚiGW W Białymstoku, ul. Świętego Rocha 5, 15-879 Białystok.

 

Formularz Zgłoszeniowy (DOC, 1.6MB)

Oświadczenie RODO (DOCX, 1.5MB)

Plan Szkolenia Energetycy Gminni jesień 2022 (DOCX, 1.5MB)

Ulotka – Energetyk Gminny w każdej gminie (PDF, 763KB)

Zaproszenie na szkolenie Energetykow Gminnych (PDF, 40.1KB)