WFOŚIGW w BiałymstokuDo strażaków trafi detektor substancji chemicznych -

Treść

Aktualności

Do strażaków trafi detektor substancji chemicznych

20 grudnia 2021
Prezes Zarządu WFOŚiGW Maciej Borzyszkowski podpisał z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sebastianem Zdanowiczem umowę na dofinansowanie ...

Ogłoszono pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

18 listopada 2015
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, jako Instytucje Wdrażające Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, ...

Zgłaszanie nieprawidłowości mogących mieć wpływ na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

18 listopada 2015
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło mechanizm umożliwiający anonimowe zgłaszanie potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości w projektach realizowanych przy wsparciu Programu Operacyjnego ...

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020

18 listopada 2015
Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego sposobu realizacji zasady partnerstwa przez instytucje zaangażowane w programowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację Programów na ...

Zalecenia w zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń

18 listopada 2015
Dokument skierowany jest do Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Wdrażających. Stanowi on uzupełnienie Wytycznych do kontroli dla POIiŚ 2014-2020 oraz obejmuje ...

Podsumowanie efektów wdrażania projektów w sektorze środowiska w priorytetach I -V POIiŚ 2007-2013

18 listopada 2015
W raporcie poddano analizie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I–IV, a także zawarto podsumowanie badania ewaluacyjnego „Efekty realizacji projektów ...

PUK w Hajnówce pozyskuje nowe środki z PO IiŚ i poszerza zakres projektu

6 lipca 2015
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce podpisało 30.06.2015 r. aneks zwiększający kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności projektu odpadowego z 11,6 mln ...

Projekt podręcznika beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

11 czerwca 2015
Projekt Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (z 1 czerwca 2015 r.) zawiera ...

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

11 czerwca 2015
Od 28 maja br. obowiązują Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Dokument zawiera ...

Warsztaty dla doradców energetycznych

1 czerwca 2015
28 maja 2015 r. sześciu pracowników WFOŚiGW w Białymstoku uczestniczyło w warsztatach dotyczących oceny „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej pod kątem zgodności ...

POIiŚ 2007-2013 wykonany w 100 %

1 czerwca 2015
Do maja tego roku beneficjanci programu podpisali 1051 umów wykorzystując tym samym prawie 21 miliardów złotych zaplanowanych na inwestycje i ...

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych Polityki Spójności na lata 2014-2020

15 maja 2015
Od 30 kwietnia 2015 r. obowiązują wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.Pliki do ...