Budynek Nadzoru Wodnego w Augustowie doczeka się remontu

29 grudnia 2011
Budynek Nadzoru Wodnego w Augustowie doczeka się remontu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansuje remont budynku Nadzoru Wodnego w Augustowie. Umowę w tej sprawie podpisano w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie 29 grudnia 2011 roku.

Na realizację zadania beneficjent może spodziewać się dofinansowania do kwoty 0,5 mln zł. Planowany remont zabytkowego budynku Nadzoru Wodnego w Augustowie zakłada naprawę tynków i gzymsów, malowanie elementów elewacji oraz wymianę: stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów, drewnianej szalówki. Modernizacja w zakresie określonym w załączniku do umowy powinna zapewnić osiągnięcie efektu ekologicznego wyrażającego się redukcją emisji: pyłu o 0,06 Mg/rok, SO2 o 0,20 Mg/rok, CO o 0,81 Mg/rok, NOx o 0,05 Mg/rok, CO2 o 38,99 Mg/rok.
Koszt całej inwestycji wynosi ok. 1,5 mln, a jej zakończenie ma nastąpić do 30.09.2012 r. Zgodnie z umową protokół odbioru zadania, potwierdzający osiągnięcie efektu rzeczowego, powinien zostać podpisany w terminie do dnia 31.10.2012 r.

Budynek Nadzoru Wodnego w Augustowie doczeka się remontu

Eklektyczny pałacyk powstał ok. 1903 r. jako siedziba kierownictwa wiślano-niemeńskiej

drogi wodnej. Obecnie w budynku znajduje się Nadzór Wodny Augustów, podlegający

pod Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku.

(zdjęcie i podpis – Wikipedia)