Bielsk Podlaski otrzymał potwierdzenie dofinansowania projektu

4 listopada 2009
Bielsk Podlaski otrzymał potwierdzenie dofinansowania projektu

30 października w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku zostało uroczyście przekazane beneficjentowi potwierdzenie dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”. Został on wyłoniony w procedurze konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa. Wartość całkowita projektu to 16,3 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności dla beneficjenta, którym jest miasto Bielsk Podlaski, wynosi 7,7 mln zł. Realizacja projektu została przewidziana na lata 2010-2012.