AZBEST – wyniki naboru

25 lipca 2018
AZBEST – wyniki naboru

Zarząd WFOŚiGW w Białymstoku podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w latach 2018-2019”. W najbliższych dniach wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o kwocie przyznanej dotacji oraz warunkach zawarcia umowy.

Wyniki naboru „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu woj. podlaskiego” (PDF, 0B)
Wyjaśnienie podziału i przyznania środków finansowych na poszczególnych Wnioskodawców (PDF, 0B)

Dowiedz się więcej o Programie usuwania wyrobów azbestowych