AZBEST 2014

4 listopada 2013
AZBEST 2014

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uprzejmie informuje, że zatwierdzone zostały: Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu oraz Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest realizowanych w 2014 roku.

Wnioski można będzie składać w terminie 2-31 stycznia 2014 r.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz szczegółowymi warunkami udzielania dofinansowania.

Regulamin AZBEST 2014 (DOC, 0B)

Szczegółowe warunki dofinansowania AZBEST 2014 (DOC, 0B)