Aktualizacja wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Aktualizacja wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

12 maja 2009 r. minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wytyczne obowiązują od 13 maja 2009 roku. przejdź