Aktualizacja Podręcznika Wdrażania Programu Infrastruktura i Środowiska

24 listopada 2011
Aktualizacja Podręcznika Wdrażania Programu Infrastruktura i Środowiska

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło prace nad aktualizacją Podręcznika Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.

Podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat dokumentów regulujących wdrażanie PO IiŚ, systemu instytucjonalnego, a także poszczególnych etapów realizacji projektów oraz całego Programu. Wskazuje również miejsca gdzie osoby zainteresowane mogą znaleźć bardziej szczegółowe informacje. Podręcznik ma charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy. Dokument nie stanowi źródła obowiązków dla jakiejkolwiek instytucji zaangażowanej w proces wdrażania PO IiŚ. Podstawowymi adresatami dokumentu są potencjalni beneficjenci, beneficjenci oraz nowi pracownicy w systemie realizacji PO IiŚ.
Zaktualizowany podręcznik znajduje się tutaj (PDF, 29.2KB).