Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w ramach PO IiŚ

22 lutego 2012
Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w ramach PO IiŚ

31 stycznia 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Podane terminy odnoszą się do priorytetów i działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny, zamieszczona została odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec pewnym modyfikacjom.
Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w ramach PO IiŚ znajduje się tutaj (PDF, 29.2KB).