Aktualizacja formularzy i terminów naboru Wniosków

31 grudnia 2015
Aktualizacja formularzy i terminów naboru Wniosków

Uprzejmie informujemy iż na stronie internetowej Funduszu zostały umieszczone zaktualizowane formularze Wniosków o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym do momentu wyczerpania środków finansowych (w przypadku zadań inwestycyjnych nie dłużej niż do 31 października 2016 r.) lub w terminach określonych oddzielnym regulaminem Programu.

Wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2017 przyjmowane są do 15 kwietnia 2016 r.