80 jednostek OSP z dofinansowaniem WFOŚiGW w Białymstoku

26 października 2020
80 jednostek OSP z dofinansowaniem WFOŚiGW w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje
o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2020. Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania dostępna jest w zakładce Środki Krajowe, Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)
https://wfosigw.bialystok.pl/przeciwdzialanie-i-likwidacja-zagrozen-srodowiska-lz.htm

Dofinansowanie w ramach programu Mały Strażak przyznano 80 jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnych na łączną kwotę 1.743.000,00 zł.

Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji.

Dziękujemy za udział w naborze i życzymy udanej realizacji projektów!