Kolejne umowy dotacji na zakup wozów strażackich dla OSP podpisane

25 sierpnia 2023
Kolejne umowy dotacji na zakup wozów strażackich dla OSP podpisane

Kolejne jednostki ochotniczych straży pożarnych w województwie podlaskim wzbogacą się o nowe wozy ratowniczo-gaśnicze. 25 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Gminy Łomża odbyła się uroczystość podpisania kolejnych 7 umów dotacji na zakup samochodów w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” tzw. Duży Strażak. Umowy podpisały ochotnicze straże pożarne w: Kolnicy, Supraślu, Starych Kupiskach, Kuźnicy, Przerośli, Turośni Kościelnej i Konarzycach. Suma wsparcia udzielonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Białymstoku dla tych jednostek, wyniesie blisko 4 mln zł.

Wychodzimy z założenia, za aktywna straż pożarna, która jest dobrze wyposażona, stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla lokalnych społeczności – mienia oraz zdrowia i życia ludzi. Nowe wozy z pewnością temu będą służyły.  – zaznaczył Maciej Borzyszkowski, prezes WFOŚIGW w Białymstoku. Gdy wysłużone samochody zostaną zastąpione nowymi, strażacy-ochotnicy będą mogli szybciej reagować, a mieszkańcy poczują się bezpieczniej  – dodał prezes Borzyszkowski.

Do tej pory, w ramach programu Duży Strażak ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku do jednostek OSP w województwie podlaskim trafiły 73 samochody pożarniczo-gaśnicze, a udzielona kwota dotacji wyniosła prawie 24 mln zł. W tym roku zostanie zakupionych kolejnych 28 samochodów, a wsparcie wyniesie ponad 15 mln zł.

W uroczystości udział wzięli także wójt gminy Łomża Piotr Kłys oraz przedstawiciele samorządów, na terenie których znajdują się wsparte jednostki OSP.