Ekopracownie – 14 sierpnia rusza nabór uzupełniający

11 sierpnia 2023
Ekopracownie – 14 sierpnia rusza nabór uzupełniający

OGŁOSZENIE O TRZECIM UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSOWYM NABORZE WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE

w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

część pn. „Ekopracownia 2023”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza uzupełniający nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych z terenu województwa podlaskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. 

Zachęcamy do składania wniosków szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Ogłoszenie skierowane jest do szkół z powiatów i miast na prawach powiatu wymienionych poniżej celem wykorzystania całej alokacji finansowej.

 – hajnowski – pracownia o tematyce OZE;

– Suwałki – pracownia o tematyce OZE;

– sejneński – pracownia o tematyce OZE, pracownia przyrodnicza;

– białostocki – pracownia przyrodnicza

– bielski – pracownia przyrodnicza;

 w terminie od dnia 14.08.2023 r. do dnia 25.08.2023 r. do godziny 15:30

Szczegóły w zakładce Ekopracownie

https://wfosigw.bialystok.pl/regionalny-program-wsparcia-edukacji-ekologicznej/ekopracownie/