27 projektów z dotacją na edukację ekologiczną

21 maja 2020
27 projektów z dotacją na edukację ekologiczną

W dniu 18 maja 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na posiedzeniu dokonał wyboru przedsięwzięć do dofinansowania spośród wniosków złożonych w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna mieszkańców województwa podlaskiego w roku 2020 – 2021”.

W naborze złożonych zostało 39 wniosków na łączną kwotę  455 456,80 zł.
Pozytywną ocenę otrzymało 27 z nich.

Projekty z zakresu Edukacji Ekologicznej mają na celu kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji.

Dziękujemy za udział w Konkursie i życzymy udanej realizacji projektów!

Lista projektów z pozytywną oceną. (XLSX, 13.3KB)