Data utworzenia: 2020-12-18 14:43:05 Data modyfikacji: 2020-12-23 15:46:24

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2021 roku:

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 wykaz rzeczowo - ilościowy

odpowiedź na zapytanie

zapytanie ofertowe - po modyfikacji

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wydatki poniesione będą m.in. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03–00–0001/15–00 na rzecz Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020


2020-12-18 14:43 122
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO