Data utworzenia: 2011-06-21 12:48:05 Data modyfikacji: 2015-07-02 16:13:45

Zamówienia publiczne na zakup środków transportu drogowego

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96 poz. 559). Rozporządzenie stwierdza, że w przypadku dokonywania zamówienia publicznego na zakup pojazdów samochodowych, kryteriami oceny ofert, poza ceną są:
  • zużycie energii,
  • emisja dwutlenku węgla oraz
  • emisja innych zanieczyszczeń (tzn. tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów)

Powyższe kryteria wyraża się w postaci:

  • wielkości zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń, albo
  • wartości pieniężnej, odzwierciedlającej koszty zużycia energii oraz koszty emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania pojazdu samochodowego.

Ww. rozporządzenie zawiera metodologię szacowania wartości ww. kryteriów.

Przedmiotowe rozporządzenie implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy PE i Rady 2009/33/WE z dnia 23.04.2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. U. UE L.09 120.5).

2011-06-21 12:48 979
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO