Data utworzenia: 2015-11-18 09:50:53 Data modyfikacji: 2015-11-18 10:44:40

Zalecenia w zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń

Dokument skierowany jest do Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Wdrażających. Stanowi on uzupełnienie Wytycznych do kontroli dla POIiŚ 2014-2020 oraz obejmuje nowe zagadnienia dotyczące rozliczeń rocznych.
Dokument obowiązuje od: 13.11.2015 r.
Komplet plików znajduje się tutaj.
2015-11-18 09:50 938
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO