Data utworzenia: 2010-12-28 13:22:58 Data modyfikacji: 2015-07-03 09:13:20

Zalecenia w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu zaakceptowane i weszły w życie

Informujemy, że od 13 grudnia 2010 r. obowiązują Zalecenia nr 10/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

Dokument ten jest uszczegółowieniem obowiązujących Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 23 stycznia 2009 r. i opisuje sposób postępowania przy przeprowadzaniu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu. W dokumencie można znaleźć m.in. omówienie zakresów weryfikowania dokumentacji związanych z realizacją projektów w zależności od rodzaju kontroli, metodykę dobory próby.

Zestawienie uwag do Zaleceń nr 10/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu znajduje się tutaj.

2010-12-28 13:22 847
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO