Data utworzenia: 2013-02-12 08:43:44 Data modyfikacji: 2015-07-02 14:26:12

Zalecenia IZ POIiŚ nr 18/2013

6 lutego 2013 r. Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził dokument Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów POIiŚ. Niniejszy dokument wchodzi w życie 13 lutego 2013 r. Zalecenia IZ POIiŚ nr 18/2013 znajdują się tutaj.


2013-02-12 08:43 1014
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO