Data utworzenia: 2009-06-06 17:37:51 Data modyfikacji: 2015-07-03 12:52:58

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

W dniu 4 stycznia 2008r. w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski ukazały się Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2007 r. w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (Monitor Polski nr. 1 z dnia 4 stycznia 2008 r., poz. nr. 13). Data obwieszczenia w Monitorze Polskim jest równoznaczna z początkiem obowiązywania Wytycznych i obowiązków, które z nich wynikają. przejdź
2009-06-06 17:37 1026
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO