Data utworzenia: 2015-11-18 10:51:25 Data modyfikacji: 2015-11-18 11:00:31

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego sposobu realizacji zasady partnerstwa przez instytucje zaangażowane w programowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację Programów na lata 2014-2020. Wytyczne odpowiadają na postulaty dotyczące zwiększenia udziału partnerów, w tym przede wszystkim partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, w procesie realizacji wsparcia ze środków funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.
Wytyczne obowiązują od: 28.10.2015

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020

2015-11-18 10:51 926
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO