Data utworzenia: 2015-06-26 13:50:26 Data modyfikacji: 2018-03-08 13:11:37

Wsparcie doradcze dla gmin

23 kwietnia 2015 roku przedstawiciele 2000 gmin w Polsce zostali poinformowani o możliwym wsparciu doradczym w przygotowaniu i weryfikacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Gminy zainteresowane wsparciem mogą kontaktować się z Partnerem Wiodącym (NFOŚiGW) lub bezpośrednio z koordynatorem regionalnym (WFOŚiGW w Białymstoku).

Partner Wiodący - NFOŚiGW:
e-mail:
doradztwo@nfosigw.gov.pl
tel. 22 45 90 951

Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
http://www.mir.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/

Koordynator regionalny Województwa Podlaskiego

Daniel Płoński WFOŚiGW w Białymstoku

tel. (85) 749-94-90

email: dplonski@wfosigw.bialystok.pl

 

Podział doradztwa wg regionów województwa

Andrzej Łoban - tel. (85) 749-94-88 / email: aloban@wfosigw.bialystok.pl

powiaty: białostocki, sokólski, moniecki, kolneński

 

Przemysław Sojko - tel. (85) 749-94-91 / email: psojko@wfosigw.bialystok.pl

powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski

 

Daniel Płoński - tel. (85) 749-94-90 / email: dplonski@wfosigw.bialystok.pl

powiaty: białostocki, zambrowski, wysokomazowiecki, łomżyński

 

Michał Frydrych - tel. (85) 749-94-82 / email: mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl

powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, siemiatycki

 

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO