Data utworzenia: 2013-01-31 11:07:29 Data modyfikacji: 2015-07-02 14:28:26

Wkrótce kolejne nabory wniosków w ramach I i II Priorytetu PO IiŚ

30 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PO IiŚ, podczas którego zatwierdzono nowe kryteria wyboru projektów w działaniach 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa oraz 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym pomiędzy 8 a 15 lutego 2013 roku zaplanowane jest ogłoszenie naborów wniosków w wymienionym wyżej zakresie. Ogłoszenia ukażą się na naszej stronie internetowej i na łamach lokalnej prasy.

2013-01-31 11:07 904
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO