Data utworzenia: 2019-07-17 11:32:43 Data modyfikacji: 2020-02-11 13:17:33

Wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu:
1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podlaskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
1. Opinią OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
2. Fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
3. Wypełnionymi formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie
należy składać w terminie od 1.08.2019 r. do 31.12.2019 r. do :

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku
15-027 Białystok ul. Ogrodowa 10
tel. 085/743 58 41 w 27, 23, 22

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin naboru wniosków
3. Instrukcja wypełniania wniosku
4. Zał. 3a do Wniosku oświadczenie o pomocy de minimis
5. Zał. 3b do Wniosku_informacja o pomocy de minimis
6. Zał. 3c do Wniosku_informacje dodatkowe
2019-07-17 11:32 3017
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO