Data utworzenia: 2015-06-24 16:04:12 Data modyfikacji: 2017-01-04 14:20:36

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów
zawierających azbest

Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część II: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest realizowany jest poprzez dofinansowani:

  • demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.

Dotacje mogą być udzielane tym jednostkom samorządu terytorialnego, które:

  • wprowadzają informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest do bazy azbestowej administrowanej przez Ministra Gospodarki,
  • przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, na przedsięwzięcia zgodne z aktualnym i przyjętym uchwałą rady jednostki samorządu terytorialnego, programem usuwania azbestu.

Do dofinansowania przedsięwzięcia mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja

  • do 100% kosztów kwalifikowanych

Osoba do kontaktu w sprawie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest:
Izabela Grygorczuk (85) 749–94–93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl


Aktualnie trwające nabory

Nabór wniosków został zakończony z dniem 31 stycznia 2016 r.


WYNIKI NABORU 

 

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO