Data utworzenia: 2019-03-13 17:38:26 Data modyfikacji: 2019-03-13 17:47:25

Trzecia grupa Szkoleniowa dla Kandydatów na Gminnych Energetyków rozpoczęła naukę

To już trzecia grupa szkoleniowa pogłębia swoją wiedzę z zakresu ściśle związanego z efektywnością energetyczną i zarządzaniem na obszarach swoich gmin. W ciągu czterech dni szkoleniowych w Hotelu „Kurpia Arte” w Nowogrodzie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narwi, Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku prowadzili szkolenie dla grupy 27 Kandydatów na Gminnych Energetyków. W trakcie cyklów omówione zostały zagadnienia dotyczące: Programu Ochrony Powietrza, Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Klastrów Energii oraz Gminy energetycznie samowystarczalnej. Przedyskutowano działania termomodernizacyjne rozszerzone o warsztaty z termowizji i termografii, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z praktyczną obsługą kamery termowizyjnej. W szerokim zakresie zaprezentowane zostały systemy ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej jak również omówione zostały zasady doboru mocy zamówionej w aspekcie zapotrzebowania na energię jak i optymalizacji kosztów. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 21-22 marca.
2019-03-13 17:38 441
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO