Data utworzenia: 2015-06-25 14:03:22 Data modyfikacji: 2015-06-26 10:30:57

Tryb odwoławczy

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370) informuje się potencjalnych Wnioskodawców, że środki odwoławcze przysługujące w trybie konkursowym rozpatrują:

  1. protest od oceny formalnej i merytorycznej I st. - właściwa Instytucja Wdrażająca ( WFOŚiGW w Białymstoku)
  2. protest od oceny merytorycznej II st. - Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Środowiska)
  3. odwołanie - Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)

 

Powyższy podział obowiązuje dla konkursów ogłoszonych po wejściu w życie ww. ustawy, czyli po 20 grudnia 2008 r.

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO