Data utworzenia: 2018-06-15 09:38:42 Data modyfikacji: 2018-06-15 12:16:06

Szkolenia dla OPS


Szkolenia dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej


Podstawa prawna: 

  • Program  „Czyste Powietrze” 17 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów na wniosek Ministra Rozwoju i Finansów przyjęła m.in. rekomendację nr 7. Rekomendacja Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów pt. „Czyste powietrze”

  • Działanie 7. PCP Włączenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań.

  • Realizacja - Resort wiodący Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwami: Energii (w tym URE), Infrastruktury i Budownictwa oraz Środowiska.

Szkolenia pracowników socjalnych w całości przygotowali i prowadzą Doradcy energetyczni w ramach realizacji celów i działań Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.


Tematyka szkoleń:
1. Poprawa jakości powietrza
2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych
3. Sposoby ogrzewania budynków
4. Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym
5. Racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła
6. Aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów (mikroklimat)
7. Odczytywanie danych z faktur za energię elektryczną
8. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE


Dokumenty do pobrania:
Prezentacje ze szkolenia
BROSZURA dla pracowników
Informator Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych
Poradnik Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych!
Ulotka Czyste Ciepło
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO