Data utworzenia: 2015-06-18 13:57:36 Data modyfikacji: 2020-10-09 10:08:28

Strategia Funduszu


Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest dokumentem planistycznym wyznaczającym główne obszary działania Funduszu dla finansowego wspierania przedsięwzięć na rzecz środowiska i gospodarki wodnej.

Jest przygotowywana i uchwalana na podstawie art. 400 h ust. 4 pkt 1 oraz art. 400 k ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przy opracowaniu Strategii działania uwzględnia się uwarunkowania krajowe i regionalne oraz rekomendacje wynikające ze Wspólnej Strategii działania Narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na lata 2017 – 2020

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na lata 2021 – 2024

 

 

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO