Data utworzenia: 2015-06-26 14:48:32 Data modyfikacji: 2016-01-12 10:42:02

Rozliczanie zadań

Dokumenty do rozliczenia zadania

Instrukcja rozliczania zadań dofinansowanych przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Białymstoku

Wzór oświadczenia ubiegającego się o przekazanie środków finansowych

Wzór tabeli przeznaczonej do całkowitego rozliczenia dofinansowania

Dokumenty do rozliczenia umowy pożyczki ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW

Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy (PNUE, PNB)

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie roczne (PNUE)

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia (PNR)

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wdrażania zadania (DB, PNB)

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia (PNS/2015)

Załącznik nr 3 - Tabela efektów rzeczowych i ekologicznych (PNUE)

Załącznik nr 3 - Zestawienie pożytków (PNB)

Załącznik nr 4 - Zestawienie pożytków (PNUE)

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z trwałości inwestycji (DB, PNB)

Oświadczenie dotyczące zobowiązań (PNUE, PNB)


BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO