Data utworzenia: 2015-06-18 12:15:46 Data modyfikacji: 2017-07-11 22:54:02

Rada Nadzorcza

Paweł Mucha   -    Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jacek Piorunek    -    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

Tomasz Stefan Madras   –    Sekretarz Rady Nadzorczej - wyznaczony przez wojewodę podlaskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Michał Rzemieniewski -  wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 
Maciej Zajkowki -  wyznaczony przez wojewodę podlaskiego  -  wyznaczony przez wojewodę podlaskiego
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO