Data utworzenia: 2018-04-26 10:17:36 Data modyfikacji: 2018-06-28 10:44:17

Ochrona bioróżnorodności - działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018


Celem naboru jest wybór i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczoły miodnej w celu zachowania i odnowienia zasobów i składników przyrody, w tym:
- utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
- zachowania różnorodności biologicznej,
- zapewnienia ciągłości istnienia gatunków.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
1. Program skierowany jest do wszystkich pszczelarzy zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach, spełniających warunki Programu ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół.
2. Wnioski o dofinansowanie mogą składać właściciele rodzin pszczelich, posiadający pasiekę od 5 uli z rodzinami pszczelimi i nie więcej niż 30 rodzin pszczelich zgłoszonych do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz nieprowadzący w dacie złożenia wniosku działu specjalnego produkcji rolnej w postaci pasiek.

Forma i poziom dofinansowania
Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Alokacja środków Funduszu dla niniejszego naboru wynosi 100.000,00 zł.
Maksymalne dofinansowanie dla jednego Beneficjenta wynosi do 6.000 zł.

Szczegółowe koszty kwalifikowane projektu i zakres oraz wielkość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu znajdują się w "Regulaminie programu dotacyjnego Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018".


Osoba do kontaktu w sprawie zadań związanych z programem Pszczoła 2018
Izabela Grygorczuk
(85)749–94–93
igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

Aktualnie trwające nabory
Nabór został zakończony z dniem 30 maja 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki naboru


Wzory dokumentów do pobrania na etapie przygotowania umowy

Aktualny harmonogram rzeczowo - finansowy zadania do umowy
Oświadczenie dla celów odprowadzenia podatku dochodowego (PIT-8C)
Oświadczenie o podatku VAT
Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania umowy

Wzory dokumentów do pobrania na etapie rozliczenia umowy
Wniosek o uruchomienie dotacji
Sprawozdanie – Oświadczenie o uzyskaniu efektu ekologicznego

 

Wzór umowy dotacji - program PSZCZOŁA 2018

 

Regulamin programu dotacyjnego Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018
Wniosek o dofinansowanie Pszczoła/2018
Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo – finansowy

 

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO