Data utworzenia: 2009-10-02 21:09:54 Data modyfikacji: 2015-07-03 14:02:48

"Przyjaciel Żubra"

medal,,Przyjaciel Żubra''- taki tytuł oraz medal otrzymał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku od Kapituły Medalu przy Białowieskim Parku Narodowym.


W dniach 28-29 września 2009 roku w siedzibie Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego odbyła się międzynarodowa konferencja „80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej". Organizatorami byli Białowieski Park Narodowy i Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Konferencja była siódmym dorocznym spotkaniem poświeconym ochronie żubra.


Adam Sieńko Prezes Zarządu Funduszu odebrał medal oraz tytuł Przyjaciela Żubra. Fundusz otrzymał tytuł oraz medal pamiątkowy „za znaczące wsparcie finansowe w prowadzeniu hodowli restytucyjnej żubra w Puszczy Białowieskiej, bez którego utrzymanie w dobrej kondycji białowieskich żubrów nie byłoby możliwe".

zubr1zubr2

2009-10-02 21:09 1212
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO