Data utworzenia: 2015-06-24 16:01:48 Data modyfikacji: 2019-07-23 09:49:45

Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)

Przeciwdziałania i Likwidacji Zagrożeń Środowiska (LZ)
Przeciwdziałanie
i Likwidacja
Zagrożeń
Środowiska (LZ)

Działania z zakresu Likwidacji Zagrożeń obejmują wspieranie przedsięwzięć związanych z zapobieganiem wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz z likwidacją ich skutków.

W ich ramach finansowane są zadania polegające na usuwaniu skutków powstałych zagrożeń środowiska - zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Ochotnicza Straż Pożarna
Państwowa Straż Pożarna

Forma i poziom dofinansowania:

1. Pożyczka
- do 100 % kosztów kwalifikowanych netto zadania (bez podatku od towarów i usług),
- oprocentowanie pożyczki w wysokości zmiennej stopy oprocentowania WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 3% w skali roku,
- okres spłaty pożyczki, bez okresu karencji, nie może przekraczać 7 lat,
- okres karencji może wynosić najwyżej do 1,5 roku i liczy się od daty podpisania umowy.


2.  Dotacja na zasadach ogólnych
- do 60% kosztów rzeczywistych zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku”

Osoby do kontaktu
Izabela Grygorczuk (85)749-94-93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl


3Dotacja zgodnie z „Ogólnopolskim programem finansowania służb ratowniczych” 

Aktualnie trwające nabory
Nabór w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” trwa od 23 maja 2019 r. do 23 czerwca 2019 r.

Nabór uzupełniajacy w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” trwa od 18 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.


Osoby do kontaktu w sprawie programu „Ogólnopolskim programem finansowania służb ratowniczych”:

Wiesława Sokołowska (85) 749-94-83 wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl


Dokumenty do pobrania

Program Priorytetowy  „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Zestawienie sprzętu planowanego do zakupu
Porozumienie w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska

Wniosek o dofinansowanie
Wkładka z dziedziny LZ
Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku
Załącznik D

Informacja - dane osobowe


Harmonogram rzeczowo - finansowy do umowy

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO