Data utworzenia: 2015-06-24 16:01:48 Data modyfikacji: 2018-07-17 13:53:05

Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)

Przeciwdziałania i Likwidacji Zagrożeń Środowiska (LZ)
Przeciwdziałanie
i Likwidacja
Zagrożeń
Środowiska (LZ)

Działania z zakresu Likwidacji Zagrożeń obejmują wspieranie przedsięwzięć związanych z zapobieganiem wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz z likwidacją ich skutków.

W ich ramach finansowane są zadania polegające na usuwaniu skutków powstałych zagrożeń środowiska - zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Ochotnicza Straż Pożarna
Państwowa Straż Pożarna

Forma i poziom dofinansowania:

1. Pożyczka
- do 100 % kosztów kwalifikowanych netto zadania (bez podatku od towarów i usług),
- oprocentowanie pożyczki w wysokości zmiennej stopy oprocentowania WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 3% w skali roku,
- okres spłaty pożyczki, bez okresu karencji, nie może przekraczać 7 lat,
- okres karencji może wynosić najwyżej do 1,5 roku i liczy się od daty podpisania umowy.

2. Dotacja zgodnie z Regulaminem Programu FLORIAN 2018

3. Dotacja zgodnie z „Ogólnopolskim programem finansowania służb ratowniczych” 


Aktualnie trwające nabory
Nabór w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” trwa od 15 czerwca 2018 r. do 15 lipca 2018 r.


Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Likwidacją Zagrożeń:

Wiesława Sokołowska (85) 749-94-83 wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl


Dokumenty do pobrania

Program Priorytetowy  „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Wniosek o dofinansowanie
Wkładka z dziedziny LZ
Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku
Załącznik D

Informacja - dane osobowe

Wyniki naboru programu "Florian" wraz z przyznaną kwotą dofinansowania
Lista wniosków złożonych w ramach programu "Florian" wraz z otrzymaną punktacją


Harmonogram rzeczowo - finansowy do umowy

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO