Data utworzenia: 2015-06-24 16:01:48 Data modyfikacji: 2018-02-13 13:41:33

Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)

Przeciwdziałania i Likwidacji Zagrożeń Środowiska (LZ)
Przeciwdziałanie
i Likwidacja
Zagrożeń
Środowiska (LZ)

Działania z zakresu Likwidacji Zagrożeń obejmują wspieranie przedsięwzięć związanych z zapobieganiem wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz z likwidacją ich skutków.

W ich ramach finansowane są zadania polegające na usuwaniu skutków powstałych zagrożeń środowiska - zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Ochotnicza Straż Pożarna
Państwowa Straż Pożarna

Forma i poziom dofinansowania:

1. Pożyczka
- do 100 % kosztów kwalifikowanych netto zadania (bez podatku od towarów i usług),
- oprocentowanie pożyczki w wysokości zmiennej stopy oprocentowania WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 3% w skali roku,
- okres spłaty pożyczki, bez okresu karencji, nie może przekraczać 7 lat,
- okres karencji może wynosić najwyżej do 1,5 roku i liczy się od daty podpisania umowy.

2. Dotacja zgodnie z Regulaminem Programu FLORIAN 2018

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Likwidacją Zagrożeń:
Wiesława Sokołowska (85) 749-94-83 wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl


Dokumenty do pobrania

Regulamin Programu FLORIAN 2018

Zaktualizowany dnia 07.02.2018 r.
Wprowadzone zmiany dotyczą Rozdziału VI. INFORMACJA O NABORZE pkt 6 b). 

Wniosek o dofinansowanie
Wkładka z dziedziny LZ - dotyczy Państwowych Jednostek Budżetowych
Wkładka z dziedziny LZ - Program "Florian"
Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku

Zakres przedmiotowy dotacji

załącznik: 

D
E1
E2

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO