Data utworzenia: 2015-06-24 16:01:48 Data modyfikacji: 2016-12-21 12:47:02

Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)

Przeciwdziałania i Likwidacji Zagrożeń Środowiska (LZ)
Przeciwdziałanie
i Likwidacja
Zagrożeń
Środowiska (LZ)

Działania z zakresu Likwidacji Zagrożeń obejmują wspieranie przedsięwzięć związanych z zapobieganiem wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz z likwidacją ich skutków.

W ich ramach finansowane są zadania polegające na usuwaniu skutków powstałych zagrożeń środowiska - zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Ochotnicza Straż Pożarna
Państwowa Straż Pożarna

Forma i poziom dofinansowania:

1. Pożyczka
- do 100 % kosztów kwalifikowanych netto zadania (bez podatku od towarów i usług),
- oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w stosunku rocznym,
- okres spłaty pożyczki, bez okresu karencji, nie może przekraczać 7 lat,
- okres karencji może wynosić najwyżej do 1,5 roku i liczy się od daty podpisania umowy.

2. Dotacja do 60%

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Likwidacją Zagrożeń:
Wiesława Sokołowska (85) 749-94-83 wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl

Aktualnie trwające nabory:
Nabór ciągły – do wyczerpania środków finansowych

Dokumenty do pobrania

Wniosek o dofinansowanie
Wkładka z dziedziny LZ
Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku

załącznik: 

D
E1
E2
F1
F2

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO